TRANSPORT

Tehnoprom Gramat je, možemo sa sigurnošću reći, postavio standard, da se većina prodate robe, preveze i istovari na adresu kupca. Treba napomenuti da se Gramat bavi i prevozom TNG-a ( tečnog naftnog gasa ).