Akrili

 

 

Dobrodošli na gramat.rs

AKRILI

  • Opis proizvoda
Colorplast®
Akrilni mermerni mozaik

ColorplastColorplast je gotov dekorativni mozaik na bazi akrilata i mermernog zrna granulacije 2mm. Dobro prijanja za podlogu, ima dobru paropropusnost i otporan je na atmosferilije i uv zračenje. Namenjen je zaštiti i dekoraciji spoljnih i unutrašnjih zidnih površina. Proizvodi se po ton karti colorplast-a u 24 nijanse.

Način rada:
Podloga na koju se nanosi colorplast mora biti suva, ravna, tvrda i čista. Površine grundirati maxikril hidrosol podlogom. Kod svetlih nijansi premazati rologrund-om, po uputstvu proizvođača, čime se izbegavaju pojave senki. Colorplast pre nanošenja mešati do pojave pene i kao takav spreman je za upotrebu. Nanosi se ručno, nerđajućom čeličnom gletaricom u debljini oko 3mm. Čeličnom gletaricom otkloniti višak materijala i zagladiti, pri čemu treba paziti da među zrncima ne ostane praznina. Sveže nanete površine u normalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 sata. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura:
Optimalna radna temperatura je od +10°c do +30°c, a ne sme se raditi ispod +5°c, kao i po kiši, magli, jakom suncu i vetru.

Potrošnja:
Debljina 2mm
Prosečno 4,5kg/m2

Rok upotrebe:
12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°c do +25°c, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


Roloakril®
Akrilni dekorativni malter

RoloakrilRoloakril je kvalitetan gotov dekorativni malter na bazi akrilata, dobro prijanja za podlogu, ima dobru paropropusnost, čvrstinu i elastičnost. Otporan je na atmosferske uticaje i uv zračenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljnih i unutrašnjih mineralnih površina kao i završni sloj pri izradi termoizolacionih fasada. Proizvodi se u beloj boji kao i toniran po ton karti „boje i malteri“ kao i na maxima mix sistemu.

Način rada:
Podloga mora biti suva, ravna, čista, bez slabo vezanih delova prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje za podlogu. Novo malterisane površine sušiti 28 dana, a završni sloj lepka za stiropor 7 dana. Pre nanošenja roloakril-a površine grundirati maxikril-om, a prema uputstvu proizvođača, a posebno preporučujemo toniranim rologrund-om u približnoj nijansi roloakril-a. Roloakril pre upotrebe dobro razmešati i kao takav spreman je za upotrebu. Roloakril toniran na maxima mix sistemu i roloakril različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Homogenizacija se izvodi tako što se u veću posudu izmeša nekoliko kanti i kada se potroši homogenizovana količina za približno jednu kantu, dodaje se nova i izmeša. Nanošenje roloakril-a vršiti čeličnom gletaricom a završnu obradu raditi plastičnom ravnom gletaricom. Sveže nanete površine u normalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa. Ukoliko se radovi izvode na nižim temperaturama i povišenoj vlažnosti, vreme sušenja se produžava. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura:
Optimalna radna temperatura je od +10°c do +30°c, a ne sme se raditi ispod +5°c, kao i po kiši, magli, jakom suncu i vetru.

Potrošnja:
Debljina 1,5mm 2mm 3mm
Zaribani 2,3kg/m2 2,9kg/m2 3,6kg/m2
Zaglađeni 2,9kg/m2 3,3kg/m2

Rok upotrebe:
12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°c do +25°c, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


Keramol® enterijer
Lepak za unutrašnje keramičke pločice i gasbetonske elemente

Keramol EnterijerKeramol enterijer je suvi tip građevinskog lepka na bazi hidrauličnih veziva i aditiva. Koristi se za lepljenje zidnih, podnih keramičkih pločica u enterijerima, kao i gasbetonskih elemenata.

Način rada:
Na 7l vode, uz intenzivno mešanje dodati 25kg keramol enterijer-a. Lepak treba da odstoji 15 minuta, a zatim ga ponovo promešati i masa je spremna za upotrebu. Zidne površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre lepljenja površine grundirati maxikril-om, a prema uputstvu proizvođača. Nanošenje lepka vrši se nazubljenom lopaticom. Pločice postavljati na podlogu pomerajući ih levo – desno, gore – dole. Pripremljen lepak upotrebiti u roku od 2 časa. Praznine između pločica nakon min. 24 časa popuniti fugalin-om. Nakon postavljanja, pločice odmah oprati vodom.

Radna temperatura:
Od +5°c do + 30°c

Potrošnja:
Od 2–3kg/m2 u zavisnosti od ravnine podloge i vrste nazubljene lopatice.

Rok upotrebe:
6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.


Keramol® elastik
Lepak za zidne, podne i fasadne keramičke pločice

Keramol ElastikKeramol elastik je suvi tip građevinskog lepka na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera i aditiva. Temperaturno postojan od -20°c do +70°c. Namenjen je prvenstveno za spoljne radove kao i za problematične podloge, kao što su: stare keramičke pločice, gips kartonski elementi, iverica, drvo kao i objekti sa podnim grejanjem.

Način rada:
Na 7l vode, uz intenzivno mešanje dodati 25kg keramol elastik-a. Lepak treba da odstoji 15 minuta, a zatim ga ponovo promešati, i masa je spremna za upotrebu. Zidne površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre lepljenja površine grundirati maxikril-om, a ako se radi preko starih pločica, grundirati ih sanikril-om, a prema uputstvu proizvođača. Nanošenje lepka vrši se nazubljenom lopaticom. Pločice postavljati na podlogu pomerajući ih levo – desno, gore – dole. Pripremljen lepak upotrebiti u roku od 2 časa. Praznine između pločica nakon min. 24 časa popuniti fugalin-om. Nakon postavljanja, pločice odmah oprati vodom.

Radna temperatura:
Od + 5°c do +30°c

Potrošnja:
Od 2–3kg/m2 u zavisnosti od ravnine podloge i vrste nazubljene lopatice.

Rok upotrebe:
6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.


Keramol®
Lepak za keramičke pločice

KeramolKeramol je suvi tip građevinskog lepka, na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera i aditiva. Koristi se za lepljenje zidnih, podnih i fasadnih keramičkih pločica kao i gasbetonskih elemenata. Temperaturno postojan od -20°c do +70°c.

Način rada:
Na 7l vode, uz intenzivno mešanje dodati 25kg keramol-a. Lepak treba da odstoji 15 minuta, a zatim ga ponovo promešati, i masa je spremna za upotrebu. Zidne površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre lepljenja površine grundirati maxikril podlogom, prema upu-tstvu proizvođača. Nanošenje lepka vršiti nazubljenom lopaticom. Pločice postavljati na podlogu pomerajući ih levo – desno, gore – dole. Pripremljen lepak upotrebiti u roku od 2 časa. Praznine između pločica nakon min. 24 časa popuniti fugalin-om. Nakon postavljanja, pločice odmah oprati vodom.

Radna temperatura:
Od +5°c do +30°c

Potrošnja:
Od 2–3 kg/m2 u zavisnosti od ravnine podloge i vrste nazubljene lopatice.

Rok upotrebe:
6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.


Stiromol® elastik
Lepak za stiropor i armirni malter

Stiromol ElastikStiromol elastik je jednokomponentni, visokoelastični suvi tip građevinskog lepka, izrađen od hidrauličnih i sintetičkih veziva. Namenjen je za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča: stiropora, termosila, vidasila i kamene vune, na sve vrste mineralnih podloga.

Način rada:
Na 6,5l vode uz intenzivno mešanje dodati 25kg stirimol elastik-a. Sačekati 10 minuta, ponovo intenzivno izmešati i masa je spremna za upotrebu. Ovako pripremljen lepak treba potrošiti u roku od 2 časa. Stiromol elastik nanositi na termoizolacione ploče uz ivicu i u 3–6 tačaka po sredini ploče (pokrivenost lepkom oko 50%), pa ih pritiskanjem lepiti na čvrstu i čistu podlogu. Na zalepljene termoizolacione ploče, nakon 2–3 dana, preporučujemo tiplovanje. Postavljanje armaturne mrežice vršiti utiskivanjem u sloj nanetog stiromol elastika-a, u debljini od 2–3mm, na već zalepljene termoizolacione ploče, sa preklopom od 10cm, a zatim celokupnu površinu izravnati stiromol elastik-om. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.

Radna temperatura:
Od +5°c do +30°c. Ne sme se raditi po kiši, magli, jakom suncu i vetru.

Potrošnja:
Od 3–5kg/m2 za lepljenje,
Od 4–5kg/m2 za armiranje.

Rok upotrebe:
6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.


Stiromol® bazni
Lepak za stiropor

Stiromol BazniStiromol bazni je jednokomponentni suvi tip građevinskog lepka, izrađen od hidrauličnih i sintetičkih veziva, namenjen za lepljenje stiropora na mineralne podloge.

Način rada:
Na 6,5 l vode uz intenzivno mešanje dodati 25kg stiromol-a baznog. Sačekati 10 minuta, ponovo intenzivno izmešati i masa je spremna za upotrebu. Ovako pripremljen lepak treba potrošiti u roku od 2 časa. Stiromol bazni nanositi na termoizolacione ploče (pokrivenost lepkom oko 50%), pa ih pritiskanjem lepiti na čvrstu i čistu podlogu. Zalepljene stiropor ploče dodatno tiplovati nakon 2 do 3 dana sa minimum 6 tiplova po m2.

Upozorenje:
Stiromol bazni koristiti samo za lepljenje stiropor ploča. Ovaj proizvod nije namenjen za armiranje mrežice niti kao završni sloj.

Radna temperatura:
Od +5°c do +30°c. Ne sme se raditi po kiši, magli, jakom suncu i vetru.

Potrošnja:
Od 3–5 kg/m2, u zavisnosti od površine zida.

Rok upotrebe:
6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.

POVEZANI PROIZVODI